Kanı bacaklara ve ayaklara taşıyan kan damarlarının daraldığı veya tıkandığı bir durumdur. Fiziksel aktivite sırasında bacaklarda ve ayaklarda ağrı, kramp ve yorgunluk gibi periferik arter belirtileri yaşanmasına yol açabileceği gibi kalp krizi ve inme gibi ciddi komplikasyon riskinde artışa neden olabilir. 

Periferik Arter Belirtileri Nelerdir?

Kalp damarlarında oluşan trombozlar, kalp krizine neden olabilir. Beyin damarlarında oluşanlar ise, inmeye neden olabilir. Bacak damarlarında oluşanlar, bacak ağrısı, kramp, şişlik veya ciltte renk değişikliği gibi yapılara neden olabilir. İskemik miyokard enflamasyonu, kalp krizi, anjina (kalp yetmezliği), aritmi (kalp atış hızının ihlali) veya kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. 

Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Ateroskleroz: Damarların iç öğelerinden oluşan plakların oynama sonucunda ortaya çıkan bir sergileme. Plaklar, yağ, sürükleyici, kalkan ve diğer maddelerden oluşan ve damarlardan iç dünyaya yapışırlar. 

Tromboz: Kan pıhtısı kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdur. Kan pıhtıları genellikle damarlardaki tıkanıklıklara bağlı olarak oluşur ve kan akışını engeller. Özellikle kalp, beyin ve çevresindeki damarlarda oluşur. Tromboz, periferik arter belirtileri yaşanmasını sağlayabilir.

Periferik Arter Belirtileri

İskemik miyokard enflamasyonu: Kalp kasının yeterli miktarda kan alamaması sonucu oluşan bir durumdur. Kalp damarlarındaki tıkanıklıklardan geçer ve kalp kasının oksijen ve besin maddelerine yeterli miktarda ulaşamamasına neden olur. 

Kangren: Doku ve hücrelerin ölmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Bu durum yeterli kan akımının yüküne bağlı olarak oluşur. Özellikle dış etkenlerde ve ayaklarda oluşan tromboz veya ateroskleroz gibi damar hastalıklarının nedeni ile kan akışının sonucu kangren oluşur.

Amputasyon: Bir vücut üzerinde kesilip atılması olarak elde edilir. Kangren gibi ciddi doku yaralanmalarına nede