Minimal İnvaziv Cerrahi Hangi Hastalara Yapılamaz?

Minimal invaziv cerrahi, düşük enfeksiyon riski, hastanın günlük yaşamına daha erken dönmesi, küçük kesi sayesinde kozmetik görünüm sağladığı için açık kalp cerrahisine göre daha avantajlı bulunur. Minimal invaziv cerrahi; bebeklerde ve çocuklarda, yaşlılarda ya da kronik hastalığı olan risk grubundaki bireylerde uygulanabilen bir yöntemdir. Bununla birlikte bazı hastalara minimal invaziv yapılamaz.

minimal invaziv hangi hastalara yapılamaz

Minimal invaziv cerrahi ile kalp ameliyatı daha önce kalp ameliyatı geçirmiş bazı hastalara yapılabilir. Özellikle daha önce açık kalp ameliyatı olmuş hastaların ikinci kez göğüsün açılması riskli olduğu için minimal invaziv cerrahi tercih edilir. Ancak daha önce aort kapak ameliyatı geçirmiş hastalarda minimal invaziv cerrahi ile ameliyat yapılamaz.

Kapalı yöntem olarak da bilinen küçük kesi ameliyatlarında hastalar kalp akciğer makinesine bağlanmadan ameliyat gerçekleştirilir. Ancak bazı hastaların kalp akciğer makinesine bağlanması ve cerrahi müdahale sırasında kalbin durdurulması gerekir. Böyle durumlarda da minimal invaziv yerine açık kalp ameliyatı yapılır.