Küçük kesi olarak adlandırılan minimal invaziv cerrahi teknikleri 1990 yılından bu yana yaygın olarak kullanılmaktadır. Ameliyat bölgesindeki kemik ve kas dokusuna zarar vermeden birkaç santimlik kesilerle ameliyatı gerçekleştirme amacıyla uygulanan minimal invaziv cerrahi, kalp ameliyatlarında da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hastanın kan transfüzyonuna daha az ihtiyaç duyması, yaraların daha hızlı iyileşmesi, enfeksiyon riskinin düşük olması ve ameliyat sonrasında küçük bir iz kalacağından hastanın kendini psikolojik açıdan daha iyi hissetmesi gibi avantajlar bulunmaktadır. Ameliyat öncesi ve sonrası, hastaya bağlı risk faktörleri ve kazanımların yanı sıra, ameliyata dair riskler de minimal invaziv cerrahide biraz daha düşüktür.

Günümüzde küçük kesi ile kalp kapakçığı tamiri, kalp kapakçığı ameliyatı, koroner bypass ameliyatı gibi kalp ameliyatları yapılabilmektedir. Kalp kapakçığı hastalıkları ve kalp ve damar cerrahisi alanına giren hastalıklar başta olmak üzere, birçok ameliyat küçük kesi kullanılarak başarılı sonuçlarla gerçekleştirilmektedir.