Kalp Ameliyatı Teknikleri

Kalp Ameliyatı Teknikleri

Kalp hastalıklarının tedavisinde en yaygın olarak kullanılan prosedürlerden biridir. Kalp ameliyatı, kasının veya damarlarının hasar gördüğü durumlarda,fonksiyonlarını iyileştirmek veya düzeltmek için yapılan cerrahi bir müdahaledir. Bu operasyonlar, damardaki tıkanıklıkların giderilmesi, kapaklarının onarılması veya değiştirilmesi, nakli gibi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilebilir.

Koroner Arter Baypas Cerrahisi (CABG)

Koroner arter baypas cerrahisi, damarlarının tıkanıklığından kaynaklanan kan akışının düzeltilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem sırasında, tıkanan damarlar yerine vücudun başka bir bölgesinden alınan bir damar veya atardamar kullanılarak bypass (çevreleme) işlemi gerçekleştirilir. Böylece, kalbin sağlıklı kan akışı sağlanır.

Kalp Kapak Cerrahisi

Kapakları, odacıkları arasında kan akışını düzenler. Ancak bazen bu kapaklar daralabilir, sızdırabilir veya hasar görebilir. Kapak cerrahisi, bu problemleri düzeltmek için yapılan bir işlem türüdür. Operasyon sırasında, hasarlı veya bozulmuş kapak onarılır veya tamamen değiştirilir.

Kalp Nakli

Kalbin işlevini tamamen geri kazanması mümkün olmayan ileri derecede yetmezliği olan hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kalp ameliyatı sırasında, sağlıklı bir vericiden alınan organ hastanın kalbiyle değiştirilir. Nakli, yaşamı tehdit eden hastalığı olan kişiler için son çare olarak kullanılır.

Kullanılan Diğer Kalp Ameliyatı Teknikleri